Wat is True Pilates

Wat is True Pilates

Joseph Pilates en Art of Contrology

Pilates Altea methode Joseph Plates

“Contrology” (het levenswerk van J.H.Pilates) of “True Pilates” zal voor veel mensen misschien niet veel betekenen, maar voor Romana’s Pilates® is het een ware schat van kennis. Het betreft het levenswerk en het erfgoed van Joseph en Clara Pilates, de originele versie van de oefeningen en zijn filosofie. Het is deze authentieke Pilates-methode die door Romana’s Pilates ® wordt beschermd, wordt uitgedragen en wordt aangeleerd. Zie meer over Romana´s Pilates ®.

De Echt Pilates methode stelt tot doel dat je eerst en vooral controle over je lichaam verkrijgt. Door regelmatig de oefeningen te herhalen zal stapsgewijs het ritme en de ordening van goed bewegen een onderbewuste eigenheid worden.

Echt Pilates is een “bewegingsleer”. Het geeft je soepelheid, natuurlijke elegantie en behendigheid. En dat laat zich merken in je manier van bewegen, in je manier van wandelen, van sporten en van werken. Je krijgt meer spierkracht en uithoudingsvermogen, je kan zwaardere inspanningen aan, zwaar labeur, je kan zware spel- en sportprestaties leveren, lange afstanden wandelen, lopen of zelfs reizen. Je houdt controle over en vermijdt onredelijke- lichamelijke en mentale- vermoeidheid...

Joseph Pilates’ techniek

"Ik doe een beroep op degenen die geïnteresseerd zijn in het toekomstige welzijn van ons ras, om bij te dragen dat mijn praktische methode van lichamelijke opvoeding een grote publieke aandacht krijgt, aan wie dit het meest ten goede zal komen, en om hen mijn uitvindingen te tonen en te testen, die gezondheid bieden aan de mensheid, zodat de mensheid kan genieten van Gods zegen: Gezondheid en Geluk." (Joseph H Pilates)

Romana Kryzanowska

Foto's-Referenties-Romana

Romana Kryzanowska was een leerlinge ballerina van Georges Balenchine aan de American School of Ballet in New York. In 1941 kreeg ze op advies van deze beroemde choreograaf haar eerste les bewegingsleer van J.H.Pilates. Van dan af was ze al gepassioneerd door deze methode en is ze steeds in nauw contact gebleven met Joseph Pilates en zijn echtgenote Clara. In 1944 werd ze professor in de originele studio. Het is na de dood van J.H.Pilates dat Clara de leiding van de studio aan haar heeft overgedragen.

Gedurende 57 jaar heeft Romana deze Pilates methode in haar originele vorm onderwezen en gepredikt. Zij reisde hiervoor de hele wereld rond. Ze bezocht universiteiten om conferenties te geven, en gaf les in haar eigen studio, de Drago GYM in New York. In 2003 begon ze samen met haar dochter Sari Mejía Santo de “Program of Certification” met Romana's Pilates LLc in New York om de diploma’s van de nieuwe instructeurs te certificeren en zodoende de originele methode van J.H.Pilates te beschermen. Ze overleed in XNUMX. RIP.

Lees Romana's volledige verhaal, interview en inspirerende getuigenis van haar leven op:

Interview met Romana Kryzanowska
Romana Kryzanowska op Wikipedia

Training van Joseph Pilates en Romana Kryzanowska 1941

Romana Kryzanowska werd in 1923 in Detroit geboren. Ze was het enige kind van kunstenaarsouders en studeerde als kind klassiek ballet. Toen ze 17 was, studeerde ze aan de School of American Ballet van George Balanchine. Ze liep een enkelblessure op en Balanchine nam haar mee naar de Joseph Pilates Studio om te zien of zijn methode het probleem kon oplossen om een operatie te vermijden.

Sari Mejia Santo

sari mejia santo

Sari Mejia Santo is de dochter van Romana Kryzanowska. Reeds als kind was ze bekend met de Pilates-methode. Moeder en dochter kwamen samen naar de gym van "Joe". Joseph Pilates zelf heeft speciaal voor haar als jong meisje nog aangepaste oefeningen ontworpen voor een cervicaal probleem.
Ze werd “Master of Teachers” van de Joe’s Pilates methode in New York. Ze geeft les in de originele Pilates bewegingsleer in de Drago Gym in New York en in Texas Lauderdale in de Pilates Studio van haar dochter Daria.
Samen met haar moeder Romana Kryzanowska stichtte ze de ”Program of Certification” met het doel een wereldwijde structuur uit te bouwen met andere studio’s om de authentieke methode van Joseph Pilates te beschermen en te verspreiden. In het spoor van haar moeder reist ze nu de wereld rond om seminaries te geven in al deze Pilates studio’s.

The Art of Control = Romana's Pilates = True-Pilates Anna Rubau

Het Romana’s Pilates® Certificaat

Foto's-Referenten-met Romana

Romana's Pilates® is het certificaat en kwaliteitslabel van de Romana’s Pilates LLc met zetel in New York. De oprichting gebeurde in maart 2003, onder impuls van Romana Kryzanowska en met als doelstelling de legale bescherming van het intellectuele erfgoed van J.H. Pilates en van Clara Pilates. Bij deze verwierf Romana’s Pilates® ook de exclusieve rechten om dit erfgoed aan derden door te geven.

Dit Pilates certificaat getuigt dat de genoemde Pilates-trainer de volledige opleiding en de bekwaamheidstesten met succes heeft afgewerkt in de énige originele Pilates-methode conform de methode van de uitvinder Joseph Pilates en zijn vrouw Clara. Het is een kwaliteitslabel dat getuigt van technische kennis, praktische bekwaamheid en inzet van de Pilates Instructeur.

In de fotografie; Romana Kryzanowska en Anna Rubau.

Momenteel zijn er over de hele wereld scholen die de Authentieke Pilates Methode beoefenen.
Maak kennis met een aantal van hen: